Spoštovani,

vabimo vas na dan odprtih vrat CVD Golovca, ki bo 5. oktobra 2022.

Vse podrobnosti so navedene v vabilu spodaj.