16.6.2023 je bila prireditev ob otvoritvi stanovanjskih skupin Bevkova in Hacetova, ki sta bili vzpostavljeni v okviru sofinanciranega projekta Vlaganja v infrastrukturo za vzpostavitev dveh stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Centra za varstvo in delo Golovec. Veseli smo, da so se vabilu odzvali starši, skrbniki, zaposleni, prijatelji, sosedje, pomembni gosti, ki so sodelovali pri samem projektu ter župan Mestne občine Celje.

Imeli smo kratek program. Po programu je sledil razrez slavnostnega traku pred vhodnimi vrati obeh stanovanjskih skupin. Po ogledu prostorov pa sta sledila pogostitev in druženje.