Institucionalno varstvo

Socialno varstvo z nastanitvijo je oblika obravnave v CVD Golovec, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter osebam po pridobljenih poškodbah  glave, omogoča bivanje, pomoč in ustrezno socialno, specialno pedagoško in zdravstveno obravnavo 16 oziroma 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Vsebina dela je prilagojena potrebam vključenih oseb in zajema področja:
– skrbi za samega sebe (ohranjanje in razvijanje novih sposobnosti – skrb za samega sebe in za svoje bivalno okolje);
– komunikacije;
– socializacije;
– zdravstvene, splošne in specialistične obravnave.

Osnovne vrednote institucionalnega varstva z nastanitvijo so:
– zasebnost;
– dostojanstvo uporabnika;
– neodvisnost;
– možnost izbire;
– pravice.

Institucionalno varstvo z nastanitvijo je organizirano na petih dislociranih enotah. Uporabniki, ki se vključujejo v 16-urno institucionalno obravnavo, so vključeni tudi v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in polovico dneva preživijo v delavnicah. Po končanem delu se vrnejo v stanovanjski del, kjer skupaj s strokovnimi delavci in strokovnimi sodelavci kvalitetno preživljajo svoj čas.
Uporabniki, ki so vključeni v 24-urno institucionalno obravnavo, so že dopoldan deležni individualnih obravnav s strani fizioterapevta, delovnega terapevta in ostalih zaposlenih. Zaposleni usmerjajo uporabnike, da samostojno skrbijo zase, za red in urejenost svojih sob in tudi za splošno urejenost v hiši in okolici.