Zdravstvena dejavnost

V Centru za varstvo in delo Golovec izvajamo osnovno zdravstveno varstvo oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju s področja preventivne in kurativne dejavnosti. Zdravstveno-negovalna služba je del sistema zdravstvenega varstva, ki vključuje ohranjanje zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za fizično in duševno bolne. V okviru zdravstvene dejavnosti izvajamo zdravstveno nego, oskrbo in rehabilitacijo za naše uporabnike.

V okviru zdravstvene dejavnosti sodelujemo z zunanjimi zdravniki, ki prihajajo v zavod (zdravnik splošne medicine in zdravnik psihiater). V okviru celovite zdravstvene obravnave uporabnika pa sodelujemo tudi z ostalimi specialisti in zdravstvenimi ustanovami izven našega zavoda.