Poslovne enote

ENOTA GOLOVEC

Enoto Golovec najdemo na naslovu Na Golovcu 2, Celje. Uporabnikom v okviru institucionalnega varstva, zagotavljamo posebno skrb, vodenje in usmerjanje. Sprejemamo jih takšne, kot so, z vsemi njihovimi posebnostmi in potrebami. Skrbimo za njihovo dobro počutje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Na enoti se izvajajo različne interesne dejavnosti: računalniški krožek, fotografski krožek, ekološki krožek, zdrav duh v zdravem telesu, plavanje, terapevtski psi, kulinarični kotiček, cvetlični, zeliščni in sadni vrt, glasbeni krožek, košarka.

Trudimo se, da uporabnikom ponudimo čim bolj raznoliko ponudbo aktivnosti, ki pokrivajo vsa področja; od telesne aktivnosti, izobraževanja, širjenja socialne mreže s pogosto interakcijo v okolju, do krepitve dobre samopodobe. Obiskujemo razne koncerte, prireditve, razstave, športne prireditve, kino, gledališče.

Z uporabniki hodimo na sprehode, na bazen, po nakupih. Radi plešemo in pojemo ter tudi likovno ustvarjamo. Udeležujemo se vseh aktivnosti in prireditev, ki potekajo v okviru zavoda. Radi pa odhajamo tudi na letovanja in zimovanja.

Pomembno področje je tudi skrb za zdravje naših uporabnikov. Zelo smo zadovoljni, da je telesna aktivnost postala del njihovega vsakdana. Zelo radi se odzovejo na povabilo k razni rekreaciji in to bomo spodbujali še naprej.

Skrbimo za ohranjanje dobrih odnosov v skupini, tako med zaposlenimi, kot uporabniki. Pri svojem delu ne smemo pozabiti na sodelovanje s starši oz. skrbniki naših uporabnikov, saj lahko skupaj z njimi dosežemo še več.

Kontakt:
Tajništvo 03 425 78 50
Dnevni prostor 03 425 78 54
Ambulanta 03 425 78 59

BIVALNA ENOTA HUDINJA 1

Bivalna enota Hudinja 1, se nahaja na Dobojski 47, v Celju. Na enoti je prostora za 18 uporabnikov. Naša hiša daje dom uporabnikom, ki skupaj s svojimi različnimi potrebami in sposobnostmi tvorijo skupnost zadovoljnih ljudi, ki se trudijo po svojih najboljših močeh prispevati k dobrim medsebojnim odnosom in kvalitetno preživeti prosti čas. Uporabnike spodbujamo k samostojnemu življenju, seveda po njihovih zmožnostih. Z njimi aktivno preživljamo prosti čas, npr. s sprehodi, nakupovanji, družabnimi igrami, krožki in ostalimi aktivnostmi.
Uporabniki so vključeni v hišna opravila, pomagajo pri urejanju okolice hiše. Nekateri imajo radi svoj mir in tako prosti čas preživljajo v svojih sobah ob gledanju televizije, poslušanju radija ali ustvarjanju.

Uporabniki zelo radi hodijo po trgovinah in na kavo, za to pa izkoristimo neposredno bližino nakupovalnih centrov. Za sprehode izbiramo bližnjo naravo, Šmartinsko jezero, občasno gremo na sprehod tudi v mesto.
Uporabniki svojo kreativnost izražajo v kulinaričnem in ustvarjalnem krožku.

V okviru zavoda obiskujemo kino predstave, gledališče, prireditve, piknike, srečanja in hodimo na izlete.

Zaposleni se skupaj z uporabniki trudimo za dobre medsebojne odnose in kvalitetno preživet prosti čas.

Kontakt:
03 425 78 26

BIVALNA ENOTA HUDINJA 2

Bivalna enota Hudinja 2 se nahaja na naslovu Zgornja Hudinja 74. V hiši z zimskim vrtom in prijetno okolico živi 17 uporabnikov. Uporabniki so nameščeni v eno, dvo in troposteljnih sobah.

V dopoldanskem času uporabniki obiskujejo delavnice pod posebnimi pogoji, popoldneve in vikende pa večina od njih preživlja na enoti. Prosti čas namenijo različnim dejavnostim, glede na sposobnosti in želje uporabnikov (kolesarjenje, pohodništvo, plavanje, različne masaže rok, nog in hrbta, igre z žogo, fotografiranje, računalniške igrice, kulinarične urice, nabiranje zelišč in drugih naravnih materialov, pletenje, šivanje prtičkov, sestavljanje sestavljank…).

Večina uporabnikov je tudi športno zelo aktivnih in se udeležujejo različnih tekmovanj, s katerih se pogosto vračajo z medaljami. Uporabniki praznujejo tudi rojstne dneve in organizirajo srečanja uporabnikov med enotami. Udeležujejo se zimovanj in letovanj. Ob koncu leta organizirajo zaključni izlet, kjer si ogledajo kakšno znamenitost Slovenije.
Redno se udeležujejo kulturnih prireditev, obiskujejo knjižnico, razstave in koncerte. Vključeni so v različne krožke v okviru centra. Na enoti skrbno urejajo okolico hiše. Okenske police krasijo cvetoče lončnice, zelenica je vedno pokošena, zeliščni vrt nudi več različnih vrst zdravilnih rastlin. Zaposleni na enoti se po svojih najboljših močeh, z znanjem in z izkušnjami trudijo, da delo na enoti poteka dobro in v zadovoljstvo vseh uporabnikov in zaposlenih.

Kontakt:
03 425 78 46

STANOVANJSKA SKUPINA

V Stanovanjsko skupino so vključene štiri uporabnice. Njihov dom je v stanovanjskem bloku, v naselju Novi trg 3, Celje.

V stanovanju štiri uporabnice bivajo samostojno, v popoldanskih urah jih vodi in usmerja vodja bivalne enote. Posebno skrb namenjajo samostojnemu čiščenju stanovanja in urejanju sob. Popoldneve zapolnijo z aktivnim preživljanjem prostega časa. Ukvarjajo se s športom. Udeležujejo se letovanj in zimovanj v okviru bivalne enote, prav tako ostalih aktivnosti, ki jih organizira zavod. Obiskujejo koncerte, sejme, knjižnico, različne športne prireditve …

Bivanje v stanovanjski skupini jim omogoča najvišjo raven samostojnosti pri skrbi zase.

Kontakt:
03 425 78 48

BIVALNA ENOTA LJUBEČNA

Bivalna enota se nahaja na naslovu Kocbekova cesta 28, Ljubečna. Enota nudi dom 30 uporabnikom. Del skupine ostaja na enoti ves dan, torej jim zagotavljamo 24-urno varstvo, nekateri pa v dopoldanskem času odhajajo v »službo«, v delavnice pod posebnimi pogoji. Prednost naše enote je v tem, da je večina sob enoposteljnih, kar uporabnikom omogoča veliko mero zasebnost.

Dnevi so zapolnjeni z različnimi in zanimivimi aktivnostmi. Uporabniki se jih udeležujejo skladno s svojimi sposobnostmi, željami in razpoloženjem. Radi in z veseljem sodelujejo tudi pri hišnih opravilih, ki jih opravijo s posebno prizadevnostjo.

Prosti čas večina uporabnikov preživlja aktivno. Nekateri sestavljajo sestavljanke, drugi igrajo karte, rešujejo križanke, prebirajo časopis, berejo. Sodelujejo pri izdelavi dekoracij, ki našo enoto krasijo in poživljajo.

S sodelovanjem pri aktivnostih ohranjajo svoje spretnosti, navade. Za boljše počutje pa tudi telovadijo. Poseben pečat puščajo v uporabnikih letovanja v zdraviliščih ali na morju. Uporabniki se veselijo poletih dni, ko se lahko zadržujejo na terasi, veselijo se zimskih dni, ko iz toplega prostora opazujejo naravo.

Zaposleni se trudimo, da uporabnikom omogočimo čim boljšo kvaliteto življenja, pri čemer izhajamo iz potrebe vsakega posameznika. S svojim zgledom jih usmerjamo, da se učijo spoštovati in razumeti drug drugega, ter s strpnostjo sprejemati medsebojno drugačnost. Vsi skupaj, tako uporabniki kot zaposleni, pa si prizadevamo, da se na naši enoti vsi dobro počutimo.

Kontakt:
Bivalna enota 03 780 68 80
Ambulanta 03 780 68 81
Dnevni prostor 03 780 68 83

LESNA DELAVNICA

Lesna delavnica se nahaja na naslovu Babno 20 a, Celje. Na enoti nudimo storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Trudimo se, da uporabnikom ponudimo takšno delo, ki jim omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj ter delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej, kar stimulira občutek koristnosti in samopotrditve.

Delavnico imamo dobro opremljeno. Imamo potrebne lesnoobdelovalne stroje za izvajanje mehanske obdelave lesa. Po končani mehanski obdelavi sledi v prostorih montaže sestavljanje posameznih sklopov v končni izdelek.

Zaradi specifike mizarskega dela, ki vključuje potencialne nevarnosti dela na strojih, moramo veliko pozornosti nameniti varnosti pri delu, zato uporabnike vključujemo v delovni proces po njihovih najboljših zmožnostih. Zaposleni smo dolžni poskrbeti za varno delo zase in za uporabnike.

Uporabnike spodbujamo k pozitivni naravnanosti, jih motiviramo in usposabljamo za izvajanje različnih nalog v okviru zaposlitvene dejavnosti.

Naš proizvodni program obsega izdelavo raznovrstnih izdelkov. Nekaj izdelkov je v proizvodnem programu že več let in jih izdelujemo po naročilu kupca. Glavni del proizvodnega programa so lastni izdelki, ki so po obsegu najštevilčnejši in so rezultat našega dela skozi preteklo obdobje, ki pa se vsako leto dopolnjuje z novimi kakovostnimi izdelki. Izdelkom želimo dodati več dodane vrednosti, nekatere ročno pobarvamo z ekološko prijaznimi barvami na vodni osnovi. Mnogo izdelkov ima personalno noto, vezano na naročilo stranke, po predhodnem načrtu, skici ali sliki izdelka.

Uporabnikom vključenost v delavnico veliko pomeni, je pomemben del njihovega življenja, tu se družijo z vrstniki in zaposlenimi, tu se počutijo sprejete in koristne.

Kontakt:
03 425 78 43

ENOTA ROČNA DELA OSTROŽNO

Enota Ročna dela Ostrožno se nahaja na naslovu Cesta na Ostrožno 101, Celje. Na enoti izvajamo storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Uporabniki vsakodnevno z veseljem prihajajo v delavnico, se v njej zaposlijo, družijo, preživljajo svoj čas ali prihajajo samo zato, da spremenijo svoje vsakdanje okolje.
S primernimi zaposlitvami v delavnicah se trudimo za ohranjanje sposobnosti in že pridobljenih znanj uporabnikov. Ponujamo različne programe, kjer preko kooperacijskih del in lastnih programov uporabniki razvijajo in nadgrajujejo svojo kreativnost, marljivost, medsebojne odnose in odnose do dela in delovnih sredstev. Prilagajamo se željam in zmožnostim uporabnikov ter jim nudimo različne programe: tri kooperacijske delavnice, delavnice Keramika, Šiviljstvo, Grafika in Papir.

V okviru teh delavnic nastajajo edinstveni, unikatni izdelki, ki prihajajo iz večinskega delovnega vložka naših uporabnikov. V keramiki nastajajo izdelki iz gline, v šiviljski delavnici izdelujejo sobne copate in vzglavnike, polnjene z ajdovimi luščinami, v delavnici Papir nastajajo prelepe unikatne voščilnice, grafična delavnica izvaja program dodelave izdelkov po naročilu (lasersko graviranje in razrez), kooperacijske delavnice pa za različne kooperante izvajajo dodelave in pakiranje.

Zaposleni skrbimo za varnost uporabnikov in splošno varnost, izvajanje kakovostnih programov, pestro izbiro športnih, kulturnih, ustvarjalnih in drugih vsebin.

Kontakt:
Vodja proizvodnega programa 03 425 78 40, 041 652 239
Vodja delavnic 03 425 78 42
Šivalnica 03 425 78 37
Keramika 03 425 78 36
Kooperacija 03 425 78 35, 03 425 78 32
Papir 03 425 78 33
Grafika 03 425 78 34

ENOTA RADEČE

Enota Radeče je organizacijska enota Centra za varstvo in delo Golovec in je 30 km oddaljen od Celja. Uporabniki prihajajo iz okolice Radeč in Laškega.

Naše delo načrtujemo in usmerjamo tako, da vsakemu uporabniku omogočamo ohranjanje njegove samostojnosti. Trudimo se ohraniti znanja in spretnosti, ki so jih pridobili v času šolanja ali usposabljanja. Naš temeljni cilj je upoštevanje individualnosti pri posamezniku, da se vsak dobro počuti in da je s storitvami zadovoljen. Nudenje ustrezne zaposlitvene dejavnosti je osnovno poslanstvo naše enote.
Zaposlitveni program pretežno temelji na izdelovanju lastnih izdelkov. Le-te nenehno dopolnjujemo in spreminjamo. Čas, ki ga preživimo skupaj, pa ni namenjen le zaposlitvi, temveč še interesnim dejavnostim, sproščanju, aktivnemu preživljanju prostega časa, socializaciji …

Aktivnosti (interesne dejavnosti) pomagajo posamezniku razvijati njegovo ustvarjalnost, spoznavanje novih vsebin in aktivno preživljanje prostega časa. Z nami vsa leta sodelujejo prostovoljci, ki bogatijo naš vsakdanjik, ter s svojim delom dopolnjujejo kvaliteto storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Posamezniki krepijo svojo samostojnosti, vključujejo se v okolje, učijo se socialnih veščin in nastopanja. Skupaj obiskujemo razne prireditve in tako poglabljamo medsebojne odnose, tkemo nove prijateljske vezi in gradimo samopodobo. Z obiski raznih prireditev in udeležbo na sejmih ter drugih aktivnostih v mestu soustvarjamo utrip mesta, spoznavamo delo posameznih institucij in obratno. Zelo velik poudarek namenimo socializaciji posameznikov. Zato obiskujemo knjižnico, različne razstave, nakupujemo v trgovini, obiskujemo prireditve. V okviru nadstandardne dejavnosti vsako leto organiziramo letovanje na morju. Organiziramo izlete in spoznavamo kraje ter običaje po Sloveniji.

Skozi vsa leta nas vodi misel, da smo kot velika družina, kjer je za dobro sodelovanje potrebno spoštovanje drugega in veliko razumevanja.

Kontakt:
03 568 08 70

STANOVANJSKA SKUPINA BEVKOVA

Na naslovu Bevkova ulica 3 se nahaja stanovanjska skupina Bevkova. V hiši so doma tri uporabnice in trije uporabniki. Bivajo v sobah, ki so si jih sami izbrali. Ena soba je dvoposteljna, ostale so enoposteljne. Tako jim je na voljo zasebnost, sobe pa lahko imajo urejene po svojem okusu. Za
skupno druženje jim je na voljo skupni prostor in terasa.

Vsi sodelujejo pri gospodinjskih opravilih. Nekateri so imeli različne spretnosti že osvojene, nekateri pa so se z zanimanjem na novo naučili, kako skrbeti za urejenost hiše. Skupaj skrbijo tudi za urejenost okolice.

V dopoldanskem času vsi odhajajo v delavnice, saj so vsi vključeni v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Ko se v popoldanskem času vrnejo iz delavnic, so jim na voljo različne aktivnosti. Zalo radi se udeležijo krajših in daljših sprehodov, radi ustvarjajo in se kreativno izražajo, gredo po opravkih, sodelujejo pri kulinarični dejavnosti, zapojejo in zaplešejo. Radi gredo na krajše in dalje izlete. Nekateri tekmujejo v različnih športnih disciplinah in so pri tem tudi zelo uspešni. Planirajo dopust in se udeležijo letovanja po svojih željah.

Udeležujejo se projektov in aktivnosti organiziranih s strani zavoda. Vključujejo se v okolje z obiski različnih športnih in drugih prireditev ter dogodkov.

Veseli so vseh obiskov, ki jih prejmejo.

Spodbujamo jih k samostojnosti in se zavzemamo za medsebojno sodelovanje, spoštovanje ter razumevanje.

Veseli smo rednega sodelovanja s starši, skrbniki in zakonitimi zastopniki.

Kontakt:
082 020 080
051 652 239

STANOVANJSKA SKUPINA HACETOVA

Na naslovu Ulica Matevža Haceta 5 se nahaja stanovanjska skupina Hacetova. Tukaj so doma štirje uporabniki in dve uporabnici. Bivajo v dvoposteljnih sobah. Na voljo jim je skupni bivalni prostor od koder je izhod na teraso.

V dopoldanskem času vsi odhajajo v delavnice, v enoto ročna dela Ostrožno, kjer so vključeni v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

V popoldanskem času so jim na voljo različne aktivnosti. Imajo možnosti izbire glede sodelovanja in vključitve. Nekateri so radi v svojih sobah, kjer poslušajo glasbo, počivajo ali se ukvarjajo z računalnikom, drugi pa se raje družijo v skupnih prostorih. Vsi se zelo radi udeležijo krajših in daljših sprehodov. Radi gredo po opravkih in si kaj kupijo. Nekateri se radi kreativno izražajo, nekateri radi berejo, nekateri pa se radi posvetijo svojim hobijem.

Vsi skupaj sodelujejo pri hišnih opravilih in tako skrbijo za urejenost hiše ter njene okolice. Spodbujamo jih k samostojnosti in smo jim pri tem v oporo. Ponosni so, da so osvojili različne spretnosti, ki zadevajo gospodinjska opravila.

Obiskujejo različne prireditve in aktivnosti organizirane s strani zavoda. Nekateri so športniki in so pri tem zelo uspešni, saj osvajajo različne medalje. Radi se vključujejo v okolje z obiski različnih prireditev in aktivnosti ter športnih tekem. Radi gredo na krajše in daljše izlete ter na enotedenski dopust oz. letovanje, ki ga sami izberejo.

Zavzemamo za medsebojno pomoč, spoštovanje in razumevanje. Razveselijo se kadar jih kdo obišče.

Skrbimo za sodelovanje s starši, skrbniki in zakonitimi zastopniki.

Kontakt:
082 017 398
051 652 239