Zgodovina centra

V hiši na Golovcu je najprej bila otroška bolnišnica in nato internat današnje Osnovne šole s prilagojenim programom Glazija Celje. Nekateri naši uporabniki so že takrat živeli v njem.

Leta 1982 je bil izdelan prvi idejni program za institucionalno varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami in delavnic pod posebnimi pogoji, ki ga je izdelal dr. Mirko Galeša. Pobudniki so bili predvsem starši, ki so pri aktivnostih za ustanovitev centra tudi aktivno sodelovali. Leta 1983 so občine Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec združile sredstva za selitev delavnic pod posebnimi pogoji in ustanovitev Centra za varstvo in delo Golovec. Oktobra leta 1983 smo sprejeli prvih 38 varovancev, za katere je skrbelo 18 zaposlenih. Prva ravnateljica je bila ga. Lidija Hrnčič Tominšek, prof. defektologije.

Leta 1986 se Center tudi uradno registrira. Z dnem ustanovitve 31.10.1986 postane samostojna delovna organizacija. Zavod je skozi leta skrbel za razvoj dejavnosti in izboljševanje pogojev za delo in bivanje uporabnikov. Tako je leta 2003 pričela delovati dislocirana enota Radeče, kjer izvajamo storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Leta 2005 so se uporabniki preselili v nove prostore enote Ostrožno, kjer se izvaja storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Leta 2006 je bila ustanovljena stanovanjska skupina za štiri uporabnice.

Leta 2009 smo odprli novo Bivalno enoto Ljubečna, ki sprejme 30 uporabnikov. Pričeli smo z izvajanjem 24-urnega institucionalnega varstva.

Leta 2014 je na bivalni enoti Hudinja 2 začela delovati nova enota dnevnega varstva, ki je namenjena uporabnikom, ki zaradi upada psihofizičnih sposobnosti potrebujejo mirnejše okolje in več individualne obravnave s strani strokovnih delavcev.

Leta 2017 smo otvorili prizidek k Bivalni enoti Hudinja 1, kjer smo pridobili dodaten prostor za štiri uporabnike. Stavba je prilagojena gibalno oviranim uporabnikom, saj ima dvigalo.

Septembra 2019 smo na Bivalni enoti Hudinja 1 odprli zaposlitveni oddelek v okviru storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.