Predstavitev

Center za varstvo in delo Golovec je javni zavod, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in po pridobljenih poškodbah možganov, v okviru svojih programov, zagotavlja kakovostne pogoje za delo in življenje. Pri svojem delu sledimo željam in potrebam uporabnikov. Z izvajanjem storitev želimo uporabnikom omogočiti kakovostno, dostojno in izpopolnjujoče življenje.

Dejavnost Centra za varstvo in delo Golovec je:

  •  vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
  •  institucionalno varstvo (16 in 24 urno),
  •  pomoč družini na domu- mobilna pomoč,
  •  zdravstvena dejavnost (zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija ter druga osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost).