Interesne dejavnosti

V zavodu, na vseh enotah, izvajamo interesne dejavnosti na vseh enotah. Interesne dejavnosti so dobro obiskane, organizirane so v dopoldanskem in popoldanskem času in tako na voljo vsem uporabnikom, ki se vanje želijo vključiti. Uporabniki se lahko vključijo v športne, rekreacijske treninge in splošne vadbe kot tudi v druge dejavnosti, s katerimi razvijajo svoje spretnosti in zadovoljujejo svoje interese.

Čez leto na ravni zavoda organiziramo različne prireditve in aktivnosti. Lahko rečemo, da je večina njih že tradicionalnih. Tako ob Valentinovem organiziramo Valentinov izlet za naše zaljubljene pare. Organiziramo tudi pustovanje, v mesecu marcu se s prireditvijo posvetimo ženskam in mamam. Organiziramo pomladni športni dan, v mesecu maju tradicionalno pripravimo srečanje s starši, uporabniki in zaposlenim. V jeseni organiziramo Dan odprtih vrat, praznujemo prihod jeseni s peko kostanjev. V decembru je tradicionalna tudi novoletna prireditev.

Uporabniki se vključujejo v širše okolje. Udeležujejo se različnih prireditev, razstav, športnih dogodkov. Ogledajo si kino predstave, izvedejo kakšen izlet, obiščejo gledališče. Vsako leto si ogledajo Mednarodni obrtni sejem, udeležijo se prireditve Klic dobrote. Na ravni zavod izvedemo disko zabavo v mesecu decembru.

Po enotah praznujejo rojstne dni uporabnikov. Posladkajo se s torto, pico in si pripravijo prijetna praznovanja ob glasbi in rajanju.

Prav tako se čez celo leto udeležujemo športnih tekmovanj in prireditev (turnir v teku na smučeh, turnir v krpljanju, turnir v namiznem tenisu, SOS regijske igre, atletski miting, balinarski turnir, plavalni miting …

Organiziramo tudi letovanja in zimovanje, ki jih izvajamo po enotah. Letovanja organiziramo upoštevajoč želje in potrebe uporabnikov, na morju, v toplicah in hribih.

Uporabniki, ki so vključeni v Zvezo Sožitje, se udeležujejo tudi letovanj, zimovanj in različnih aktivnosti preko okoliških društev Sožitje. Prav tako se vključujejo v tabore preko Karitasa, Zveze slepih in slabovidnih, Skavtov.

Aktivno vključevanje v okolje na vseh ravneh in področjih, je eden glavnih ciljev našega zavoda. Skozi povezovanje z okoljem predstavljamo naše življenje in delovanje.