Mobilna pomoč

Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, nadomešča storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo. S to pomočjo je pričakovati ublažitev stanja oz. ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti, ohranja in razvija se socialna vključenost in socializacija.

Izkušnje kažejo, da je ta storitev namenjena tudi nekakšni predpripravi za lažji prehod, v katero od naših prej navedenih storite, predvsem v primeru spremembe družinskih okoliščin, ko mora uporabnik nenadoma zaprositi za namestitev v institucionalno obravnavo in je ta prehod v institucijo lažji tako zanj kot njegove svojce.

Mobilna pomoč se izvaja v obsegu 12 ur na mesec.