'- uporabljena je tehnika akvarel risanja na svilo